Curs Java Programator Incepatori

Introducere

 • Limbaj Java / programare OOP
 • Prezentare structura curs
 • Prerequisites
 • Prezentare tool-uri pentru dezvoltare (eclipse/intellij)
 • JVM
 • JDK vs JRE

Notiuni de baza

 • Structura unei clase
 • Pachete
 • Interfete
 • Variabile si scopul variabilelor
 • Modificatori access / non-access
 • Comentarii

Variabile si operatori

 • Variabile primitive
 • Operatori
 • Clase wrapper pentru primitive
 • Ciclul de viata al unui obiect

Metode si incapsulare

 • Definirea metodelor
 • Constructori
 • Supraincarcarea metodelor
 • Supraincarcarea constructorilor
 • Obiecte vs primitive ca variabile de metoda
 • Principiul incapsularii

Stringuri si arrays

 • String
 • StringBuilder
 • Compararea a 2 obiecte
 • Arrays
 • ArrayList

Structuri conditionale si bucle repetitive

 • If – else
 • Switch
 • For / enhanced-for
 • While
 • Do – while
 • Comparatie intre bucle repetitive
 • Operatorii break si continue

Mostenirea

 • Mostenirea interfetelor si claselor
 • Tipul variabilelor si instantelor referentiate
 • Casting
 • Operatorii super si this
 • Polimorfismul
 • Suprascrierea
 • Clase abstracte vs interfete

Clase imbricate

 • Clase de instanta
 • Clase locale
 • Clase anonime
 • Clase statice imbricate

Exceptii si erori

 • Categorii de exceptii in Java
 • De ce si cum sa tratam erorile
 • Try-catch vs try with resources
 • Exemple de exceptii intalnite frecvent

Programare functionala

 • Clasa Enum
 • Ce este o expresie lambda
 • Clasa Predicate

Structuri temporale

 • LocalDate
 • LocalTime
 • LocalDateTime
 • DateTimeFormatter
 • Duration
 • Period

Examen final

Examenul final se sustine la sediul academiei dupa terminarea sedintelor de curs iar promovarea lui este obligatorie pentru obtinerea diplomei Plus Academy.

Curriculum

Curs Java Programator Incepatori
Course 1 – Introduction 00:00:00
Course 2 – Basic notions 00:00:00
Course 2 – Quiz Unlimited
Course 3 – Variables and Operators 00:00:00
Course 3 – Quiz Unlimited
Course 4 – Methods and Encapsulation 00:00:00
Course 4 – Quiz Unlimited
Course 5 – Strings and Arrays 00:00:00
Course 5 – Quiz Unlimited
Course 6 – Decision Making Structures 00:00:00
Course 6 – Quiz Unlimited
Course 7 – Inheritance 00:00:00
Course 7 – Quiz Unlimited
Course 8 – Nested classes 00:00:00
Course 8 – Quiz Unlimited
Course 9 – Exceptions 00:00:00
Course 9 – Quiz Unlimited
Course 10 – Functional programming 00:00:00
Course 10 – Quiz Unlimited
Course 11 – Temporal Structures 00:00:00
Course 11 – Quiz Unlimited
Înscrie-te la acest curs
 • 99.00 lei
 • 3 luni
31 cursanți înscriși deja

Recenzii curs